Regulament Black Friday 2022

Black Friday Tarceramic începe în 11/11/2022 de la ora 17:00 cu reducerea  aplicată automat la finalizarea comenzii cu un procentaj de 8% din valoarea totală a coșului.

Finalul Black Friday, se va sfârși Vineri 18/11/2022 la ora 17:00, adică orice comandă depusă până la ora 17:00 va beneficia de reducerea de 8% .

  • Livrările din perioada 11/11/2022 până în 13/11/2022 se vor face începând cu Luni 14/11/2022
  • Comenzile depuse Vineri 18/11/2022 vor fi livrate Luni 21/11/2022
  • Datorită volumului mare de comenzi din perioada Black Friday unele comenzi pot fi avea termen de livrare mai mare care nu depind de noi, ci tin de curieri si volumul de comenzi pe care acestia il au de livrat.

1.Organizatorul campaniei

Campania “Black Friday 2022” este organizată de Tartools Comert SRL cu sediul în Loc. Mangalia, Jud Constanta, Bulevardul Callatis, nr. 11, bl. MG29, sc. A, et. 4, ap. 13 şi înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/3560/2019, denumită în continuare Organizator.

2.Durata si aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 11 - 18 noiembrie 2022, online aflat pe site-ul www.tarceramic.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg si acceptă ca utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor si condiţiilor si informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

3.Produsele participante în campanie

Produsele participante în campanie sunt toate produsele comercializate de Tarceramic şi online, pe www.tarceramic.ro, în perioada campaniei, inclusiv produsele aflate deja in promoţie.

Nu fac obiectul acestei campanii Voucherele Cadou comercializate de Tarceramic.

4.Dreptul la participare

Campania se adreseaza fiecărui client al Tarceramic, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani, şi/sau persoane juridice, cu domiciliul/sediul social in România. Prin participarea în campania “Black Friday 2022”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5.Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie sa efectueze o achiziţie, în perioada campaniei, prin platforma online de pe site-ul www.tarceramic.ro.

Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.

Toţi clienţii Tarceramic care achiziţionează produse în perioada campaniei, vor beneficia de reduceri de 8% la toate produsele. Reducerea va fi aplicata automat la finalizarea comenzii.

Numărul de produse ce pot fi achiziţionate va fi limitat de stocul disponibil.

În cazul unor eventuale erori de funcţionare a tarceramic.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul isi aloca dreptul sa anuleze Comanda efectuată iar clienţii care au plasat comenzi vor fi informaţi telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă şi consimte ca nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretentii asupra produselor ce au facut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul, cuprind/conţin erori de functionare, inclusiv erori umane.

  1. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si dreptul de a se adresa justiţiei.

  1. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin poşta sau email, în atenţia Departamentului de Marketing, utilizând datele din pagina de Contact. Organizatorul va formula un răspuns în scris la contestaţie/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neînţelegeri între Organizator si participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

  1. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, pe site-ul www.tarceramic.ro. Prin participarea la campanie, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunostinţa publicului prin modalitaţile menţionate mai sus.

Tarceramic